Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Delårsbokslut april 2014 för Byggnadsnämnden
Dnr: BN 2014-0004

2
Budget 2015 för Byggnadsnämnden med plan 2016-2018
Dnr: BN 2014-0003

3
Sammanhållen bebyggelse Munkedals kommun
Dnr: BN 2014-0059

4
Plan- och bygglovstaxa
Dnr: BN 2014-0029

5
Detaljplanearbete i Munkedals kommun
Dnr: BN 2014-0062

6
Bygglov i efterhand för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Foss-Skulevik 1:8
Dnr: BR 2012-0847

7
Förslag till detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset
Dnr: BN 2014-0049

8
Förslag till detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset
Dnr: BR 2013-0150

9
Framtidsplan (Översiktsplan) 2014 för Munkedals kommun
Dnr: BR 2013-0186

10
Anmälan av delegationsbeslut

11
Meddelanden/Information
- Bygglovsenhetens organisationSidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 22 maj
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-05-15 | Om webbplatsen