Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Sammanhållen bebyggelse Munkedals kommun
Dnr: BN 2014-0059

2
Avtal med Lantmäteriet gällande principsamråd
Dnr: BN 2014-0072

3
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Torreby 3:192
Dnr: BN 2014-0086

4
Förhandsbesked för tomter, Faleby 1:1
Dnr: BN 2014-0058

5
Anmälan av delegationsbeslut

6
Meddelanden/Information
- Utbildning/konferens FSBS
- Pågående byggnationer
- Boverkets webbseminarie om nyheter i PBL


Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Fredag 29 augusti, kl 8.00
Koch

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-08-21 | Om webbplatsen