Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Sammanhållen bebyggelse Munkedals kommun
Dnr: BN 2014-0059

2
Bygglov i efterhand för nätstation, Väjebol 1:1
Dnr: BN 2013-0167

3
Bygglov i efterhand för uteplats samt tak, Smedberg 1:4
Dnr: BN 2014-0051

4
Bygglov för ställplatser (husbilar), Kolstorp 1:138
Dnr: BN 2013-0195

5
Yttrande till JO med anledning av anmälan förhandsbesked, Dingle 1:144
Dnr: BN 2013-0028

6
Delårsbokslut augusti 2014 för Byggnadsnämnden
Dnr: BN 2014-0004

7
Anmälan av delegationsbeslut


Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 18 september
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-09-12 | Om webbplatsen