Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Yttrande till JO angående ärende "Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Dingle 1:144 i Munkedals kommun"
Dnr: BN 2013-0028

2
Förhandsbesked för 3 tomter på fastigheten Faleby 1:1
Dnr: BN 2014-0058

3
Installation av eldstad på fastigheten Skälleröd 1:17
Dnr: BN 2014-0127

4
Sammanhållen bebyggelse Munkedals kommun
Dnr: BN 2014-0059

5
Anmälan av delegationsbeslut


Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Onsdag 8 oktober
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-10-06 | Om webbplatsen