Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Preliminära sammanträdestider 2015 för Byggnadsnämnden
Dnr: BN 2014-0145

2
Bygglov i efterhand för garage, Foss 10:7
Dnr: BN 2014-0069

3
Förlängning av positivt förhandsbesked för tomt, Skree 1:4 (1:61)
Dnr: BN 2012-0450

4
Förhandsbesked för ändrad användning, Fisketorp 1:28
Dnr: BN 2014-0152

5
Installation av eldstad, Prästgård 1:27
Dnr: BN 2014-0151

6
Anmälan av delegationsbeslut

7
Information


Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 13 november
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-11-05 | Om webbplatsen