Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Förordnande av personuppgiftsombud
Dnr: BN 2014-0169

2
Bygglov för gastankstation, Håby-Lycke 2:11
Dnr: BN 2014-0141

3
Detaljbudget 2015 för Byggnadsnämnden
Dnr: BN 2014-0003

4
Bygglov i efterhand för transformatorstation, Keddebo 1:13 (södra udden)
Dnr: BN 2013-0005

5
Bygglov i efterhand för transformatorstation, Keddebo 1:13 (norra udden)
Dnr: BN 2013-0008

6
Anmälan av delegationsbeslut

7
Information


Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 11 december
Riverside, Uddevalla

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-12-04 | Om webbplatsen