Startsida

Ärendelista lönenämnden

1
Val av ordförande och vice ordförande till Lönenämnden
Dnr: LNSML 2014-2

2
Lägesrapport Lönenämnden

3
Information om budget 2014 samt verksamhetsuppföljning
Dnr: LNSML 2014-5

4
Budget 2015
Dnr: LNSML 2014-4

5
Sammanträdesdagar 2014
Dnr: LNSML 2014-1

6
Delegationsordning Lönenämnden
Dnr: LNSML 2014-3Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Onsdag 23 april kl 13.00
Koch, Kommunhuset Forum, Munkedal

Kontakt

Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-04-22 | Om webbplatsen