Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-01-30


Sektor Barn och utbildning:

1.
Information om barnomsorgsituationen i Munkedals kommun januari 2014.

Sektor Vård och omsorg:

2.
Godkännande av handlingsplan för Anhörigstöd.
Dnr KS 2014-37

3.
Tillsättande av projekttjänst som eHälsosamordnare.
Dnr KS 2013-425

4.
Utrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom sektorerna Vård och omsorg samt Stöd.
Dnr KS 2014-38

5.
Information om Socialstyrelsens brukarundersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen"
Läs hela rapporten: www.socialstyrelsen.se/aldre

6.
Information om rutiner och hantering av trygghetslarm i Munkedals kommun.

Sektor Stöd:

7.
Information om;
-Kommande mottagande/avtal gällande ensamkommande flyktingbarn.
-Avtal med Gryning Vård AB om asylboende.


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Torsdag 30 januari kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-12-03 | Om webbplatsen