Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-03-28
(ändrad dag från 2014-03-25)


Medicinskt ansvarig sjuksköterska:

1.
Upprättande av Rutin för Lex Sara-anmälan.
Dnr KS 2014-136

Sektor Barn och utbildning och Stöd:

2.
Lösning på efterfrågan av förskoleplatser läsåret 2014/2015.
Dnr KS 2012-156

3.
Verksamhetsberättelse-Samarbetsprojekt mellan skolan och socialtjänst (Stödteamet) Dnr KS 2014-115

4.
Information om skolans arbete med att främja goda resultat och måluppfyllelse.
Dnr KS 2014-156

5.
Förskoleverksamheten i Dingle - genomlysning av skolan.
Dnr KS 2012-156

Sektor Vård och omsorg:


6.
Begäran om senareläggning av start för införande av Trygg hemgång.
Dnr KS2012-65

7.
Boende för äldre i Munkedals kommun - genomlysning av äldreomsorgen.
Dnr KS 2012-155

8.
Revidering av äldreomsorgsplan  i Munkedals kommun.
Dnr KS 2012-175


Sidansvar: Monica Nordqvist
Tid och plats

Fredag den 28 mars 2014 kl. 09.00
Kochrummet

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-12-03 | Om webbplatsen