Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-04-16


Sektor Barn och utbildning och Stöd:


​1.
Tillbyggnad på Kunskapens hus.
Dnr KS 2014-175

Sektor Vård och omsorg:

​2.
Information om projekt Demenscenter.

Sektor Stöd:

​3.
Införande av arbetsmetoden "ÄBIC-Äldres behov i centrum" i Munkedals kommun.
Dnr KS 2014-172

4.
Information om samverkande socialjour i flera kommuner.
Dnr KS 2014-173

5.
Lokaler för ensamkommande asylsökande ungdomar.
Dnr KS 2014-176

6.
Information om Individ- och familjeomsorgens arbetsmiljö.


Sidansvar: Monica Nordqvist
Tid och plats

Fredag den 16 april 2014 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-12-03 | Om webbplatsen