Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-05-201.
Avtal avseende FoU Fyrbodal för socialtjänsten.
Dnr KS 2014-196


2.
Betalningsansvar för hemtjänst i annan kommun.
Dnr KS 2014-202


3.
Svar på motion från AnnSofie Alm (M) om fiberuppkoppling på äldreboenden i Munksdal kommun.
Dnr KS 2013-293


4.
Information om IT-täckning i verksamheter utanför Munkedals tätort m.m.


5.
Diskussion om ersättning till frivilligarbetare/volontärer som arbetar inom anhörig/frivilligcentrum. (fråga från Pensionärsrådet)Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 20 maj 2014 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt

Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-12-03 | Om webbplatsen