Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-08-26

Medicinskt ansvarig sjuksköterska:
1.
Rapport om avvikelser, klagomål m.m. (redovisas 2 ggr/år)


Sektor Barn och utbildning:
2.
Information om pågående arbete i sektor Barn och utbildnings verksamheter.

Sektor Vård och omsorg:
3.
Remissvar - Revidering av handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
i Västra Götaland.
Dnr KS 2014-227

4.
Information om pågående arbete i sektor Vård och omsorgs verksamheter.

Sektor Stöd:
5.
Svar på motion från Tina Hemberg (V) att förbättra kvinnofridsarbetet
i Munkedals kommun.
Dnr 2013-380

6.
Information om mottagande av asylsökande ensamkommande barn/ungdomar
samt kommande behov.Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 26 augusti 2014 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-08-19 | Om webbplatsen