Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-09-23

Kostchef:

1.
Information - beräkning av avgift för mat på skolor och äldreboenden.

Sektor Vård och omsorg:

2.
-Lägesrapport från bemanningsenheten om heltidsuppdraget.
-Rekryteringen av vikarier under sommaren 2014.

3.
Information om pågående arbeten i sektor VoO verksamheter;
-Kommunfullmäktiges uppdrag "boendeuppdraget"
-Planeringsdag för enhetschefer.


Sektor Stöd:

4.
-Redovisning av anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande långa handläggningstider.
-Hur prioriteras stöd till handläggare inom LSS/socialpsykiatri/IFO i svåra ärenden?


Sektor Barn och utbildning:

5.
Presentation av nya rektorer i Hedekas och Svarteborgs rektorsområden.

6.
Situationen på Kunskapens hus.
Dnr KS 2014-105

7.
Information om Arbetsmiljöverkets inspektion i oktober i fyra skolor, om skolans arbetsmiljöarbete.
KS 2014-380

8.
Förtydligande av Lärarförbundets ranking av bästa skolkommun.

9.
Ansökan om extra fortbildningsdag för förskolans personal.
2014-384 Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 23 september 2014 kl. 09.00
Kochrummet

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-09-18 | Om webbplatsen