Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-10-22Sektor Barn och utbildning:

1.
Presentation av ny rektor i Hedekas rektorsområde.

2.
Information om Cope, ett föräldrastödsprogram.

3.
Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid - fortsatt utredning.
Dnr KS 2012-156Sektor Vård och omsorg:

4.
Beräkning av avgifter för mat i hemtjänst och äldreboende.
KS 2014-406

5.
Information om "Boende för äldre i Munkedals kommun" en del av genomlysningen.Sektor Stöd:

6.
Information om åtgärder på grund av sektorns ekonomiska underskott.


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Onsdag den 22 oktober 2014 kl. 09.00
Sverrerummet

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-11-11 | Om webbplatsen