Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-11-19


1.
Information från Teamet ensamkommande asylsökande barn/ungdomar samt Migrationsverkets fördelningstal 2015 för asylsökande.
Dnr KS 2014-173

2.
Information om COPE föräldrastödsprogram,
SamTidigt -Samverkan mellan elevhälsa och IFO,
Stödteamets verksamhet i individärenden.
Dnr KS 2014-173

3.
Ansökan om tilläggsanslag i budget 2015 till IFO familjegrupp pga volymökning av ärenden barn och unga. Risk och sårbarhetsanalys samt arbetssituation för socialsekreterare.
Dnr KS 2014-470

4.
Kostnad per brukare inom SoL och LSS.
Dnr KS 2014-406

5.
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i hemtjänst och Särskilt boende.
Dnr KS 2014-406

6.
Information om konsekvenser av förändring i antal personal natt/dag.
Dnr KS 2014-406

7.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om yttrande över underlag till inspektionsrapport på Allégårdens äldreboende.
Dnr KS 2014-462

8.
Arbetsmiljöverkets tillsyn över skolors systematiska arbetsmiljöarbete i Munkedals kommun.
Dnr KS 2014-380

9.
Information om flytt av förskoleavdelningar från Lilla Foss.
Dnr KS 2014-105


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Onsdag den 19 november 2014 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-11-12 | Om webbplatsen