Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2014-12-16


1.
Information / förtydligande om vårdval Rehab.
Dnr KS 2014-406

2.
Införande av nätbaserad nattillsyn / Trygg Natt.
Dnr KS 2013-425

3.
Månadsuppföljning budget t.o.m. november - sektor Vård och omsorg.
Dnr KS 2014-406

4.
Ansökan om tilläggsanslag inför budgetår 2015 till familjegruppen IFO,
p.g.a. volymökning barn och unga.
Dnr KS 2014-470

5.
Systematiskt kvalitetsarbete i sektor barn och utbildning i Munkedals kommun läsår 2013-2014.
Dnr KS 2014-534


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Onsdag den 16 december 2014 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-12-08 | Om webbplatsen