Startsida

Kommunstyrelsen 2015-04-15

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-15PDF (pdf, 37.4 MB)

Kompletteringar:

Beslutsunderlag till ärende 6 - Åtgärdsplan för budget i balans - Budget 2015PDF (pdf, 264.6 kB)

Byggnadsnämndens beslut i ärende 8 - Samråd om vindbruksplan för Uddevalla kommunPDF (pdf, 44.4 kB)

Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskad sida i dokumentet (detta fungerar endast om du hämtar hela dokumentet).

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68, e-post: aya.norvell@munkedal.se

Sidansvar: Aya Norvell

Kontakt

Kommunsekreterare
Telefon: 0524-181 68

Tid och plats

Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdagen den 15 april kl. 09.30

Ärende 1-3 behandlas under kommunstyrelsens icke-offentliga sammanträdestid, resten av sammanträdet är öppet för allmänheten.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-04-09 | Om webbplatsen