Startsida

Kommunstyrelsen 2015-05-20

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-20PDF (pdf, 13.9 MB)

Kompletteringar ärende 5:

Delårsbokslut 2015 Kommunstyrelsen, april 2015PDF (pdf, 2.1 MB)

Delårsbokslut Munkedals kommun, april 2015PDF (pdf, 512 kB)

Komplettering ärende 6:

Kommunstyrelsens budget 2016-2017PDF (pdf, 1.6 MB)

Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskad sida i dokumentet (detta fungerar endast om du hämtar hela dokumentet).

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68, e-post: aya.norvell@munkedal.se

Sidansvar: Aya Norvell

Kontakt

Kommunsekreterare
Telefon: 0524-181 68

Tid och plats

Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdagen den 20 maj kl. 09.30

Ärende 1-4 behandlas under kommunstyrelsens icke-offentliga sammanträdestid, resten av sammanträdet är öppet för allmänheten.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-05-15 | Om webbplatsen