Startsida

Kommunstyrelsen 2015-06-10

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-10PDF (pdf, 10 MB)

Kompletteringar:

Underlag ärende 4:
Budget Räddningstjänstförbundet 2016PDF (pdf, 765.5 kB)

Underlag ärende 19:
Svar på remiss - Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård SOU 2015:20PDF (pdf, 322.4 kB)

EXTRA ÄRENDEN:
Räddningstjänstens taxa för myndighetsutövningPDF (pdf, 347.2 kB)

Förordnande – ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i myndighetsutskottetPDF (pdf, 1.1 MB)


Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskad sida i dokumentet (detta fungerar endast om du hämtar hela dokumentet).

Vid frågor kontakta sekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68,
e-post: aya.norvell@munkedal.se

Sidansvar: Aya Norvell

Kontakt

Sekreterare
Telefon: 0524-181 68

Tid och plats

Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdagen den 10 juni kl. 09.30

Ärende 1 och 2 behandlas under kommunstyrelsens icke-offentliga sammanträdestid, resten av sammanträdet är öppet för allmänheten.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-06-09 | Om webbplatsen