Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-01-28


1.
Information - Familjegruppen, Individ- och familjeomsorg om handläggning av ärenden, ärendemängd m.m.
Dnr KS 2015-32

2.
Information - Projekt om införande av digitala trygghetslarm.
Dnr KS 2015-31

3.
Diskussion - Förtydligande om beslutad utökning av tjänst som anhörigsamordnare.
Dnr KS 2014-37

4.
Tillägg i Vägledande bestämmelser avseende handläggning enligt SoL och LSS.
Dnr KS 2013-349 (till KS)

5.
Genomlysning av sektor Stöd.
Dnr KS 2014-75 (till KF)

6.
Information - IKT-strategi, Informations- och kommunikationsteknik för förskolor och skolor i Munkedals kommun, genomförandeplan.
Dnr KS 2012-212

7.
Information - Pågående arbeten i Kunskapens hus.
Dnr KS 2015-33
Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Onsdag den 28 januari 2015 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-01-21 | Om webbplatsen