Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-02-24


1.
Information - Sektor Stöds organisation och verksamheter.
Dnr KS 2015-32

2.
Verksamhetsberättelse med socioekonomisk rapport för Stödteamet.
Dnr KS 2014-115 (till KS)

3.
Information - Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
"Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?
Dnr KS 2015-32

4.
Information - Sektor Barn och utbildnings organisation och verksamheter.
Dnr KS 2015-33

5.
Information - Sektor Vård och omsorgs organisation och verksamheter.
Dnr KS 2015-31

6.
Presentation av ny enhetschef i hemtjänsten.
Dnr KS 2015-31

7.
Förtydligande av tjänst som anhörigsamordnare.
Dnr KS 2014-47 (till KS)
 
8.
Information - Pågående arbete utifrån Handlingsplan för anhörigstöd.
Dnr KS 2014-47

9.
Information/dialog kring äldreomsorgens ökande behov av antal demens- och korttidsplatser, anpassning av boendemiljö och bemanning på kort och lång sikt.
Dnr KS 2015-31


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 24 februari 2015 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-02-12 | Om webbplatsen