Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-03-24


1.
Samverkan mellan AME, socialtjänst och arbetsförmedling kring ungdomsarbetslöshet.
Dnr KS 2015-32

2.
Information om verksamheten på PUT-boendet Ungbo Brudås - avtal, tillsyn.
KS 2015-32

3.
Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
"Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? -hantering av anmälningar och genomförande av utredningar i Sverige.
Dnr KS 2015-32

4.
IKT-utveckling i Munkedals kommun.
(IKT=informations- och kommunikationsteknik)
Dnr KS 2012-212

5.
Information om förskolornas verksamheter i Munkedals kommun.
Dnr KS 2015-33

6.
Återrapport om situationen på Kunskapens hus.
Dnr KS 2015-33

7.
Biblioteksplan 2015 för Munkedals kommun.
Dnr KS 2015-105
 
8.

IT-coach/teknik - IT stöd för äldre.
Dnr KS 2013-370

9.
Uppföljning- kö till särskilt boende, antal hemtjänsttimmar.
Dnr KS 2015-31

10.
Lägesrapport om upphandling av digitala trygghetslarm.
KS 2015-31

11.
Information om bemanningsenhetens verksamhet och heltidsuppdraget.
Dnr KS 2015-31

12.
Förlägga nästa sammanträde på annan plats.


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 24 mars 2015 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-03-18 | Om webbplatsen