Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-28


1.
ÄBIC - Äldres behov i centrum - fortsatt arbete med handlingsplan för vård och omsorg.
Dnr KS 2014-172

2.
Samverksansavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden om
ungdomsmottagning i Munkedals kommun.
Dnr KS 2014-336

3.
Dialog med Humana om bemanning och kompetens av assistans enligt LSS.
Dnr KS 2015-32

4.
Information om sektor Barn- och utbildnings verksamheter -Resursteamet och särskolan.
Dnr KS 2015-33

5.
Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid - fortsatt utredning och resultat av föräldraenkät.
Dnr KS 2012-156

6.
Information om funktionen Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
Dnr KS 2015-31

7.
Patientsäkerhetsberättelse 2014.
Dnr KS 2015-67

8.
Redovisning av avvikelser  (SOSFS 2011:9), ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Dnr KS 2015-149


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 28 april 2015 kl. 09.00
Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-04-20 | Om webbplatsen