Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-05-26


1.
Information om Allégårdens och Rehabs verksamheter, visning av lokaler.
Dnr KS 2015-31

2.
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland.
Dnr 2014-258

3.
Information om Musikskolan verksamhet i Munkedal.
Dnr KS 2015-33

4.
Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.
Dnr KS 2012-156

5.
Förlängning av samverkansavtal - Vårdsamverkan Fyrbodal.
Dnr KS 2013-19

6.
Remiss från Socialdepartementet - Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. (Munkedals kommun m.fl. är remissinstans)
Dnr KS 2015-120

7.
Information - Slutrapport EU-projekt Grön Arena.
Dnr KS 2013197

8.
Information om arbetet kring Samordningsförbundet Väst (Finsam).
Dnr KS 2015-32

9.
Information om IT-läget i Munkedals kommun.
Dnr KS 2015-31/33

10.
Godkännande av projekt - långvariga försörjningsstödstagare.
Dnr KS 2015-195

11.
Godkännande av projekt - förstärkt resurs vid Beroendemottagningen som stöd för hemmaplanslösningar i Munkedals kommun.
Dnr KS 2015-196


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 26 maj 2015 kl. 09.00
Allégården

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-05-19 | Om webbplatsen