Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-06-16


1.
Systematiskt kvalitetsarbete Barn och utbildning - information om pågående arbete med handlingsplanen.
Dnr KS 2014-534

2.
Information från rektorer om årskurs F-6 och fritidshemmet.
Dnr KS 2015-33

3.
Information om Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Dnr KS 2015-32

4.
Information om hur utvärdering av bemanningsteamet kommer att utföras.
Dnr KS 2015-31

5.
Information om färdigställd gemensam upphandling i Fyrbodal av digitala trygghetslarm.
Dnr KS 2015-21

6.
Återrapport om det nyckelfria låssystemet Phoniro i hemtjänsten.
Dnr KS 2015-31

7.
Information om kommunens flyktingsamordning/integration av familjer och vuxna. (ej ensamkommande barn/ungdomar).

8.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tillsyn av Ungbo Brudås HVB, barn och unga i Munkedals kommun.
Dnr KS 2015-70

samt

information om aktuell situation för ensamkommande barn/unga i Munkedals kommun.


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 16 juni 2015 kl. 09.00
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-06-08 | Om webbplatsen