Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-08-25


1.
Dialog - Genomlysning/granskning av bemanningsenheten.
Dnr KS 2015-281


2.
Redovisning - Utvärdering av IT-café våren 2015. (projekt IT-teknikcoach)
Dnr KS 2013-370


3.
Information - Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)10 juli 2015, efter oanmäld tillsyn på Allégården av social dokumentation och rapporteringsskyldighet gällande missförhållanden.
Dnr 2014-462


4.
Information - Lägesrapport om sommarens bemanning i äldreomsorgen.
Dnr 2015-31


5.
Redovisning av avvikelser SOSFS (2011:9), ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Dnr KS 2015-149

6.
Införmation - Socialstyrelsens hygienföreskrifter förtydligas 1 januari 2016.
Dnr KS 2015-226


7.
Information - Lokalsituationen vid Bruksskolan, Munkedalsskolan och Kunskapens hus inlör läsår 2015/2016.
2015-282


8.
Information - Kungsmarksskolans verksamhet i grundskolan årskurs 6-9.
Dnr KS 2015-33


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 25 augusti 2015 kl. 09.00
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-08-13 | Om webbplatsen