Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-09-29


1.
Information - Läget kring flyktingintegration, ensamkommande barn m.m. i Munkedals kommun.
Dnr KS 2015-32

2.
Information/återrapport - Införandet av digitala trygghetslarm och funktionen av det nyckelfria låssystemet Phoniro i hemtjänsten.
Dnr KS 2015-31

3.
Information - Hemtjänstens arbetssätt i Hällevadsholm.
Dnr KS 2015-31

4.
Revidering av Regler för färdtjänst i Munkedals kommun.
Dnr KS 2015-280

5.
Information - Lägesrapport om hemtjänst, hemsjukvård och anhörigstöd.
Dnr KS 2015-31


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 29 september 2015 kl. 09.00
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-09-22 | Om webbplatsen