Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-10-27


1.
Information - Resultat av Arbetsmiljöverkets tillsyn av kommunkontor, Bruksskolan, Kungsmarksskolan inkl. fritidsgård/fritids och Processtekniskt gymnasium samt utförda åtgärder.
Dnr KS 2014-380

2.
Hyressättning för särskilda boenden inom LSS.
Dnr KS 2015-336

3.
Information - Läget kring flyktingintegration, ensamkommande barn, lokaler.
Dnr KS 2015-226

4.
Information - Resultat av enkät i boendestödet inom psykiatrin.
Dnr KS 2015-32

5.
Förtydligande av samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, gällande fråga från Kommunstyrelsen 2015-06-10 § 121 om avyttrande av hjälpmedel samt avgifter.
Dnr KS 2014-258

6.
Information - Statistikjämförelse av hemtjänst, hemsjukvård, korttidsboende och anhörigstöd inom äldreomsorgen.
Dnr KS 2015-31

7.
Återrapport - Genomlysning/granskning av bemanningsenheten.
Dnr KS 2015-281


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Tisdag den 27 oktober 2015 kl. 09.00
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-10-20 | Om webbplatsen