Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-11-25


1.
Förslag till utökning av samverkansformer inom ”Samverkande sjukvård” i Munkedal.
Dnr KS 2015-18

2.
Information om läget kring flyktingintegration, ensamkommande barn m.m.
Dnr KS 2015-226

3.
Information om Konradgruppens arbete med drogförebyggande verksamhet. Dnr KS 2014-468

4.
Lägesrapport kring Hemtjänst under perioden augusti-oktober 2015.
Dnr KS 2015-31

5.
Information om Socialstyrelsens brukarundersökning, ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Munkedals kommun 2015?” inom: 1. hemtjänst och 2. särskilt boende.
Dnr KS 2015-31


Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats

Onsdagen den 25 november 2015 kl. 09.00
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-11-17 | Om webbplatsen