Startsida

Delaktighet och process

För att arbeta fram en vision, som blir mångas egendom, krävs dialog mellan företrädare för kommunen och invånare. Det krävs ett kreativt forum med personer med olika bakgrund och kompetenser. Den metod som framför allt har använts är rådslag. Rådslag är en demokratisk metod där alla deltagares åsikter kommer fram. Det är strukturerat och efterlämnar ett skriftligt material att arbeta vidare med.

Från våren 2008 har rådslag hållits med åtta lokala utvecklingsgrupper — bygdeföreningar. Det har också hållits ett rådslag med företrädare för alla föreningar och ett rådslag som handlade om centrum. Politikerna har också arbetat med sk. värdeord som kännetecknar kommunen nu och i framtiden.

I de lokala bygdeföreningarna är barn och ungdomar inte så ofta representerade. För att få ta del av deras tankar om framtiden i Munkedals kommun har åk 5 arbetat med projekt "Barnperspektiv på samhällsplaneringen". Det handlar om barns miljöer, aktiviteter i de miljöerna och hur de tycker att de borde vara. För eleverna på högstadiet har en uppsatstävling genomförts med temat "Sagan om Munkedal 2025" . Mycket intressant och viktigt har hämtats ur detta material. Allt kan inte konkret användas men kommer in som metaforer och underliggande syften.

Utifrån ovanstående har en arbetsgrupp inom kommunen tagit fram förslag till vision 2025. En referensgrupp med företrädare för bl. a. föreningsliv, näringsliv, skola, kultur har haft möjlighet att påverka och tycka till. En grupp politiker, valda av de olika partierna, har följt och styrt arbetet.

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-01-18

Kontakt
Kommunchef
0524-181 65
Illustration av Per-Anders Nilsson till boken Ett år i Munkedal

Illustration av Per-Anders Nilsson till boken Ett år i Munkedal. Dåtid möter framtid

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen