Startsida

Uppföljning

Hur vet vi att vi lyckas?

Vi hoppas att denna vision ska vara en ledstjärna för fler i Munkedals kommun är kommunen som organisation. Det som verkligen är viktigt för oss i livet råder inte kommunen över, som kärlek, vänner, hälsa och en aktiv fritid. Kommunens företrädare gör dock sitt yttersta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sina invånare.

Uppföljning av en vision kan göras på många sätt men det vanliga har nog varit att det inte görs alls. Vi har ambitionen att utifrån ett antal utvalda mått följa upp Munkedals kommuns vision 2025. Visionen aktualiseras vart fjärde år. Måtten kommer i sin helhet att följas upp vartannat år.

Övergripande mål

  • Människor känner sig välkomna
  • En hållbart växande kommun
  • En kreativ och spännande miljö
  • Invånarna mår bra och trivs med livet
  • Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta


Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt
Kommunchef
0524-181 65
Illustration av Per-Anders Nilsson till boken Ett år i Munkedal

Illustration av Per-Anders Nilsson till boken Ett år i Munkedal. Dåtid möter framtid

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen