Startsida

Hälsotillstånd

Mått för uppföljning


Andelen av befolkningen som bedömer sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra ska överträffa nivån i Fyrbodal.

Prognos


Dessa siffror är givetvis svåra att påverka och flera års målmedvetet arbete krävs för att åstadkomma en förändring. Inom Fyrbodal anger männen i högre utsträckning ett bra hälsotillstånd än kvinnorna.

Nuläge


Andel (%) av befolkningen som bedömer sitt hälsotillstånd som bra/mycket bra,  Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2011.
Andelen nöjda kommunmedborgare

Sammanfattande kommentarer


Denna relativt enkla fråga om hur man ser på sitt allmänna hälsotillstånd anses vara ett bra mått på individens välbefinnande. Generellt sett anger kvinnor dålig hälsa i högre utsträckning än män, trots att kvinnorna i genomsnitt lever längre än männen. Munkedals kommun ligger fortfarande något under snittet i Fyrbodal, men skillnaden har minskat sedan förra mätningen.

 

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt

Folkhälsostrateg
0524-181 71

Skiss Engang januari visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen