Startsida

Tobaksfrihet

Mått för uppföljning


Minst 90 % av eleverna i åk 9 ska vara tobaksfria

Prognos


Detta är ett högt uppsatt men viktigt mål. När rökningen går ner finns en tendens att samhället slappnar av och då ökar rökningen igen. Prognosen är givetvis att Munkedals kommun ska klara målet innan 2025.

Nuläge


Andelen (%) som inte är tobakskonsumenter i åk 9, Drogvaneundersökning 2011.
Andelen nöjda kommunmedborgare

Sammanfattande kommentarer


Tobakskonsument är den som röker/snusar från varje dag till någon gång ibland. Statistiken visar att Munkedals kommun är på rätt väg för att nå målet.

 

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt

Folkhälsostrateg
0524-181 71

Länkar
Skiss Engang april visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen