Startsida

Trivsel i skolan

Mått för uppföljning


Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan ska uppgå till minst 90 %.

Prognos


Andelen elever i åk 9 som trivs bra eller mycket bra i skolan har varierat något de senaste åren. Målet är att successivt öka trivseln och nå upp till 90 % senast 2025.

Nuläge


Andelen elever i åk 9 som trivs bra eller mycket bra i skolan, Drogvaneundersökning 2011.
Andelen nöjda kommunmedborgare

Sammanfattande kommentarer


Trivseln i skolan är viktig för att uppnå bra resultat och behörighet till gymnasiet. Bland pojkarna har trivseln ökat de senaste åren, och utmaningen för skolan är nu att fortsätta denna kurva samtidigt som man ökar trivseln bland flickorna.

 

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt

Folkhälsostrateg
0524-181 71

Länkar
Skiss Engang mars visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen