Startsida

Utbildningsnivå

Mått för uppföljning


Andelen av befolkningen (25-44 år) som har eftergymnasial utbildning ska ligga i nivå med riket.

Prognos


Målet och prognosen är att detta mål skall uppfyllas innan 2025. Kommunen ligger över nivån i riket vad gäller behörighet till gymnasiet och detta borde på sikt också påverka antalet som går vidare till högre studier.

Nuläge


Befolkningen efter utbildningsnivå, Statens folkhälsoinstituts kommunfaktablad 2011.
Andelen nöjda kommunmedborgare

Sammanfattande kommentarer


Personer med lång utbildning har generellt sett en bättre hälsa än personer med kort utbildning. Sambandet mellan hälsa och utbildning är inte helt klarlagt men den samlade bilden visar på att lång utbildning främjar hälsa i vuxen ålder.

Sidansvar: Markus Fjellsson
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt
Utredningssekreterare
Telefon: 0524-181 44
Skiss Engang september visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen