Startsida

Behörighet till gymnasiet

Mått för uppföljning


2025 ska minst 95 % av eleverna vara behöriga till gymnasiet

Prognos


Munkedals kommun har under många år haft en hög andel elever som är behöriga till gymnasiet efter grundskolan. Prognosen är att klara målet innan 2025.  

Nuläge


Diagrammet visar andel (%) av eleverna i åk 9 som är behöriga till gymnasiet.
Andelen nöjda kommunmedborgare

Sammanfattande kommentarer


Det är framför allt flickorna i Munkedals kommun som i stor utsträckning klarar behörigheten till gymnasiet. Hur vi ska skapa bättre förutsättningar för pojkar att trivas i skolan och klara behörigheten till gymnasiet skall utredas.

 

Sidansvar: Markus Fjellsson
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt

Utredningssekreterare
0524-181 44

Skiss Engang september visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen