Startsida

Jämställdhetsindex

Mått för uppföljning


Munkedals kommuns jämställdhetsindex skall överträffa snittet i riket.

Prognos


Jämställdhet är ett mycket viktigt område att arbeta med för att båda könen ska ha samma möjligheter och förutsättningar. Ursprungligen togs ett Jämställdhetsindex fram på nationell nivå, men då detta inte längre görs mäts detta mått numera i de två indikatorerna Föräldrapenning och Löneskillnader.

Nuläge


Diagrammet visar fördelningen av uttagen föräldrapenning. Munkedals kommun har ett något lägre uttag av föräldrapenning hos män än i riket.
Diagram Jämställdhetsindex

Nuläge


Diagrammet visar skillnader i mäns och kvinnors förvärvslön. Männen i Sverige har i genomsnitt 27 % högre lön än kvinnorna, medan det i Munkedals kommun skiljer något mindre. Det är positivt att vi har mindre skillnader i lön, men här finns mer att göra!
Diagram Jämställdhetsindex

Sammanfattande kommentarer


Jämställda samhällen med små klyftor mellan människor har en generellt sett bättre utveckling och tillväxt. Det finns fortfarande stora skillnader mellan könen och det är viktigt att fortsätta sträva efter bättre jämställdhet.

Sidansvar: Catharina Sundström
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt

Folkhälsostrateg
0524-181 71

Länkar
Skiss Engang november visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen