Startsida

Kommunala miljömål

Mått för uppföljning


Lokala miljömål ska vara antagna av Munkedals kommun under 2012.

 
Senast 2025 ska minst hälften av de nationella miljömålen som kommunen är berörd av vara uppfyllda.

Prognos


Arbetet med framtagande av de lokala miljömålen för Munkedals kommun pågår och de planeras att beslutas första halvåret 2012.

Nuläge


Inom kommunen pågår kontinuerligt miljöförbättrande aktiviteter och framtagande kommunala miljömål.

Sammanfattande kommentarer

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De 16 nationella miljömålen har via vår Länsstyrelsen i Västra Götalands län översatts till regionala förhållanden. Nu är det Munkedal kommuns ansvar att anpassa miljökvalitetsmålen till en lokal nivå. Detta arbete pågår.

En hållbar utveckling är en väsentlig tillväxtfaktor för Munkedals Kommun, Sverige och vår gemensamma värld. De lokala miljömålen ger en struktur för att vi ska lyckas integrera miljöfrågorna i både det dagliga som det mer långsiktiga verksamhets- och utvecklingsarbetet. De kommer att fungera som styrdokument för de kommunala nämnderna och de kommunala bolagen, och de kan också ska vara en inspirationskälla för företag, föreningar och enskilda invånare inom Munkedals kommun.

Sidansvar: Chef för Miljöenheten i mellersta Bohuslän
Senast uppdaterad 2016-01-26

Kontakt

Miljö- och byggchef
0523-66 40 18

Skiss Engang februari visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-26 | Om webbplatsen