Startsida

Rekommendera vänner

Mått för uppföljning


Andelen kommuninvånare som kan tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen ska överträffa snittet i riket.

Prognos


Senast 2025 ska andelen kommunmedborgare som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Munkedals kommun ligga över nivån i riket.

Nuläge

Diagram.

Andelen som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Munkedals kommun.

Sidansvar: Lotta Karlsson
Senast uppdaterad 2016-01-18

Kontakt

Informationsansvarig
0524-182 96

Statistikfakta

Senaste mätning: 2013
Nästa mätning: våren 2016

Skiss Engang augusti visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-01-18 | Om webbplatsen