Startsida

Plats att bo och leva på

Mått för uppföljning


Senast 2025 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Munkedals kommun som plats att bo och leva överträffa nivån i riket.

Prognos


Som många andra kommuner har Munkedals kommun haft en tid med lågkonjunktur och dålig ekonomi med åtstramning som följd inom flera områden. Enligt flera rapporter har konjunkturen börjat vända och det finns utsikter om att det kommer att bli bättre tider igen. Det kommer då troligen att slå igenom på bilden av hur det är att bo och leva i Munkedals kommun.

Nuläge


Diagrammet visar hur nöjda invånarna är med Munkedals kommun som en plats att bo och leva.
Diagrammet visar hur nöjda invånarna är med Munkedals kommun som en plats att leva och bo på.

Sammanfattande kommentarer


Som framgår av tabellen intill så har Munkedals kommun fått ett bättre resultat i måttet Nöjd regionindex, NRI i senaste medborgarundersökningen.

 

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt

Näringslivsutvecklare
0524-183 64

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen