Startsida

Antal registrerade företag

Mått för uppföljning


Senast 2025 ska antalet registrerade företag i Munkedals kommun uppgå till minst 1500.

Prognos


Prognosen för 2025 om 1500 registrerade företag baseras på  idag kända faktorer såsom: ökat entreprenörskap genom satsningar inom grundskolan, (Framtidsfrön och Ung företagsamhet), etablering av köpcenter samt pågående projekt  Transpoint Håby och Dingle Horse Arena.

Nuläge


Diagrammet visar antalet registrerade aktiva företag i Munkedals kommun enligt UC-affärs och kreditupplysning och visionen för 2025
Antal registrerade företag

Sammanfattande kommentarer


Antalet registerade företag för 2008 var 1072, 2009, 1117 registrerade företag och vid ingången av 2010, 1116 företag. Man kan konstatera att antalet företag håller sig någorlunda konstant omkring 1100 företag trots lågkonjunkturen åren 2008 - 2009. Siffrorna är hämtade från UC-affärs och kreditupplysningar.

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2017-04-18

Kontakt

Näringslivsutvecklare
0524-183 64

Länkar

Bolagsverketlänk till annan webbplats - sök företagsfakta

Skiss Engang maj visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-18 | Om webbplatsen