Startsida

Valdeltagande

Mått för uppföljning


Andelen som röstar till riksdagen ska uppgå till genomsnittet för kommuner i
Norra Bohuslän.

Prognos

Nuläge


Diagrammet visar valdeltagande till riksdagen, andel (%) röstande.
Diagram Valdeltagande

Sammanfattande kommentarer


Valdeltagandet 2010 låg mycket nära målsättningen.

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68
Skiss Engang september visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen