Startsida

Antal kommuninvånare

Mått för uppföljning


Senast 2025 ska antalet kommuninvånare uppgå till 11 000 personer.

Prognos


Det finns goda förhoppningar om att visionen skall nås. Kommunen arbetar aktivt med marknadsföring och det är flera större projekt på gång som t ex Håby köpcentrum och Dingle horse arena. Den goda infrastrukturen med närhet till ett stort arbetsmarknadsområde bedöms också som en viktigt faktor för att nå visionen.

Nuläge


Diagrammet visar befolkningsutvecklingen enligt SCB.
Diagram över antal invånare

Diagram över antal invånare

Sammanfattande kommentarer


Under flera års tid har Munkedals kommun förlorat invånare varje år. Men 2006 kom en vändning. 2009 ökad invånarantalet med en person. Detta ska ses mot en bakgrund av att det endast var fyra kommuner i hela Fyrbodalsområdet som gjorde en ökning, Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Munkedal. Övriga tio kommuner minskade.

Att Munkedals kommun ska nå visionsmålet 11 000 invånare år 2025 är en utmaning som alla kan hjälpa till att nå. Inte minst genom att stå för ett gott värdskap och förmedla en bra bild av den plats du själv bor på.

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt

Näringslivsutvecklare
0524-183 64

Skiss Engang september visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen