Startsida

Näringslivsranking

Mått för uppföljning


Senast 2025 ska kommunen inneha minst 90 plats på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet (plats 1 är bäst och 290 är sämst)

Prognos


Sedan 2006 har Munkedal klättrat uppåt i rankingen mycket beroende på att kommunen 2004 - 2005 deltog i utbildningen "Den Företagsamma förvaltningen".

Efter genomgången utbildning ändrades arbetssättet till att bland annat innefatta fler företagsbesök, fler företagsträffar och en ökad dialog med näringslivet. Detta arbetssätt har de senaste åren lett fram till ett utökat samarbete med lokala föreningen för företagarna vilket gör att prognosen att lyckats placera kommunen bland de 90 främsta kommunerna i Sverige finns inom räckhåll men kräver fortsatt arbete med att underlätta för näringslivet och förståelse för företagens situation.

Nuläge  


Diagrammet visar en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Ranking av företagsklimatet i Sverige
290 = sämsta placering, 1 = bäst
Källa: Svenskt Näringsliv

Sammanfattande kommentarer


Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd och för att nå framgång krävs tid till utveckling av verksamheterna. Tid skapas genom minskad byråkrati i kontakter med offentligt verksamheter.

Om Munkedal ska klara den här utmaningen krävs att berörda tjänstemän ständigt förbättrar/förenklar servicen genom bland annat snabbare handläggningstider och att kommunen intar en öppen positiv attityd gentemot näringslivet.

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt

Näringslivsutvecklare
0524-183 64

Skiss Engang december visionsboken Ett år i Munkedal

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen