Startsida

Nöjda kommunmedborgare

Mått för uppföljning


Senast 2025 ska andelen kommunmedborgare som är nöjda med kommunens verksamheter ligga över nivån i riket.

Prognos


Har kommunen rimliga möjligheter att komma upp till riksgenomsnittet till 2025? Svaret är utan vidare JA.

Munkedals kommun har allt sedan slutet av 1990-talet haft en svag ekonomi. Orsaken är att bostadsmarknaden kollapsade med många tomma lägenheter. Staten fick träda in med stöd men även kommunen tvingades till mycket stora ekonomiska insatser. Detta är grundorsaken till att kommunen idag har det svårare är till exempel grannkommunerna.

Grundförutsättningarna är dock mycket goda för att om några år åter få bra betyg för kommunens olika verksamheter. Verksamheterna är i grunden bra redan idag och utrymme kan sannolikt skapas för att göra dem ännu bättre. Detta utrymme skapas i första hand genom ökad befolkning och i andra hand genom fortsatt effektivisering.

Nuläge


Diagrammet visar ett index över hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter. Indexet är sammanställt av tre frågor inom området.

Sammanfattande kommentarer


Som framgår av tabellen har kommunens resultat varierat över tid. I den senaste mätningen har Munkedals kommun närmat sig rikssnittet. Ett indextal under 40 betraktas som icke godkänt och gränsen för nöjd ligger på 55.

Bland de kommunala verksamheter som ligger lågt finns äldreomsorgen, miljöarbetet, samt stöd till utsatta grupper. Även idrotts- och motionsanläggningar, gator och vägar, samt kultur ligger lågt. Högt betyg får bland andra räddningstjänsten samt vatten- och avloppsverksamheten.

Av medborgarna är 32 procent mycket nöjda med hur de bemöts av kommunens personal.
17 procent är missnöjda med bemötandet.

 

Sidansvar: Håkan Sundberg
Senast uppdaterad 2016-03-29

Kontakt
Kommunchef
0524-181 65

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-03-29 | Om webbplatsen