Startsida

Friluftsliv

Munkedals kommun erbjuder ett rikt utbud på friluftsaktiviteter; vandring, klättering, kanot,kajak,mountainbike och långfärdskridsko.
Välkommen ut!

Naturvårdsprogram för Munkedals kommun


Munkedals kommun har bland annat både kust- och fjällliknande miljöer med stora bevarandevärden.

Det har därför tagits fram ett samlat Naturvårdsprogram som kan peka ut och prioritera de värdefulla naturmiljöer som kräver ett långsiktigt skydd i kommunens planering.

Naturvårdsarbetet syftar till att bevara värdefulla naturtyper, genom att se till att livsmiljöer och spridningsmöjligheter inte försvinner, fragmenteras eller förstörs och därmed mister sitt värde.
Naturen har ett egenvärde och det är viktigt att man nyttjar den på ett hållbart sätt, både för nuvarande och kommande generationer. En variationsrik natur med tillgång till friluftsområden är viktigt för livskvalitén och inverkar positivt på vår hälsa.

Naturvårdsprogrammet i sin helhet (pdf, 3 MB) omfattar 303 sidor och är en sammanställning av drygt 600 särskilt värdefulla naturområden inom kommunen.

Det finns också en populärversion, Naturen i Munkedals kommun (pdf, 3 MB) som kan väcka din nyfikenhet och upptäckarlust!

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-05

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-05 | Om webbplatsen