Startsida

Flottarleden

Beskrivning


Från platsen Kaserna vid sjön Vassbotten i Munkedal, kan man söka sig vackra vattenvägar, delvis i vildmark långt upp i Dalsland. Ett sjösystem sammansatt av Vassbottensjön, Munkedalsälven, Viksjön, Valboån, Ellenösjön, Östersjön, Bläcketjärn, Kuserudssjön, Rådanesjön och slutligen Långhalmen, bjuder tillsammans en vattenväg c:a 40 km lång.

Vid Kaserna finns Friluftsfrämjandets kanotuthyrning.

Naturen är mycket vacker och varierande, Kanotfärden går genom gammal bruksbygd, vänlig jordbruksbygd och kärv vildmark.

Första delen av leden, från sjön Vassbotten fram till Hattefjälls bro, ingår i naturreservatet Strömmarna.

Vattenleden från Östersjön till Vassbotten har av Munkedals AB, fram till 1965, använts som flottningsled för timmer till papperstillverkningen vid bruket i Munkedal. Sjön Vassbotten var under denna tid virkesmagasin och var oftast helt täckt av stockar. Flera platser utmed stränderna påminner än om den aktivitet som här en gång bedrivits, inte minst av de sänkstockar som här och var sticker upp ur vattnet.

Leden passar för alla typer av kanoter dvs. både för kanadensare och kajaker.
Parkering kan med fördel ske vid Hembygdsföreningens parkering 300 meter norr ut. Där står bilen mest skyddad.
 
 

Vägbeskrivning


Ta av E6 vid avfart 98, Saltkällemotet. Följ syltar mot Munkedal och Ed. Sväng in mot  Centrum, Ed och Hedekas. Kör 200 m, sväng höger. Skyltat: Ed, Hedekas och Färgelanda. Kör 4,3 km och du är framme vid Kanotcentralen

Hitta på kartanlänk till annan webbplats.

WGS 84   N 6492497, E 1262050,
RT90       N 58° 29,418', E 11° 43,423'

 


Färdbeskrivning


Utgångspunkt för kanotfärden på Flottarleden är platsen Kaserna i Munkedal. Här levde under 1800-talet filosofen Pontus Wikner, ett besök i omgivningen och den gamla stugan som var hans hem, rekommenderas före avfärden.

Färden går rakt österut till Munkedalsälven. Här är du inne i narurreservatet Strömmarna, som sträcker sig fram till Hattefjälls bro. På dess sydsida är ett timrat vindskydd beläget, från vilket man fascineras av den mäktiga bergvägg, som reser sig ur älvfåran. Här har flertalet rovfåglar häckat under åren, och det är nu ett tillhåll för korp.

Munkedalsälven
Munkedalsälven sträcker sig c:a 4 km upp till Viksjön. På norra sidan av älven kan du besöka Fingals grottor, en formation från istiden. Flertalet jättegrytor med 4 - 5 m diameter och sydsidan utslipad, finner du på en promenad c:a 100 m upp från udden i viken. Inne i viken finns tillgång till raststuga med vackra omgivningar, bl.a. kvarnruiner i Kirkerudsbäcken och en nedlagd kvartsgruva.

Kikerudsbäcken utgör gränsen mellan Bohuslän och Dalsland. Tidigare, före 1658, var det gränsen mellan Norge och Sverige.

Viksjön
Före Viksjön passerar man Hattefjälls bro och 100 m norr om bron är en bra lägerplats på den gamla timmerkajen. På färden över Viksjön rekommenderas sydsidan, där naturen är vild och tyst. Från lägerplatsen mitt på Viksjön kan man göra utfärder och se Kochs grav. Det är en gammal familjegrav för släkten Michael Koch, som en gång residerat på Vågsäter. Intill gravplatsen är ett stort område avsatt som naturreservat och informationstavlor upplyser om de vackra omgivningarna.

Valboån
På färden österut kommer man till Valboåns utflöde i Viksjön. Denna å är till en början trivsamt att paddla. Vid Strömsäter träffar du på det förste hindret, men ett spännande sådant. En lång fors med strömt vatten gör det omöjligt att paddlande ta sig igenom. Lättast är att dra kanoten genom forsen. Ta på skor och gå i älvfåran. Väljer du att tåga rekommenderas norrsidan av ån. Ovanför forsen träffar du på mindre strömställen, som oftast går att paddla igenom. Om du är uppmärksam här kan du träffa på bäver.

Ellenösjön
Färden går vidare till Ellenösjön, som bjuder en vänlig natur. Sjön är på flera ställen mycket grund, vilket gör den till en fin fågellokal, dit svanar, hägrar, änder m.fl. arter finner sin tillflykt. Söker du här en lägerplats, finner du en trivsam sådan mitt i Granön.

För Ellenösjön och Östersjön gäller fiskekort som kan köpas på Kanotcentralen.

Östersjön
Efter bron vid Ellenö är du inne i Östersjön. Denna sjö är mer vildmarksbetonad än de senare vattnen du paddlat. Vid Blåhakerud i östra delen av leden träffar man på en lastkaj, dit man en gång forslat timmer och tippat i sjön för vidare flottningstransport till Munkedals Bruk. På denna lastkaj har du en bra lägerplats med utrymme för många tält. Här i övre delen av Östersjön är den sammanhängande vattenleden slut.

Tidsåtgången för denna färd rekommenderas till 3 dagar, vari är beräknat hemfärd på samma vatten. Gör dig god tid att studera den vilda naturen kring Munkedalsälven samt fågellivet i Ellenösjön.

Om du väljer att fortsätta vattenvägen upp i Dalsland, får du en bärsträcka av c:a 1 km till Bläcketjärn. Kanotvagnar står utställda vid någon av ändpunkterna. Följ markerad led. Ån till Kuserudssjön är svårpaddlad varför bäring är att föredra över den lilla åsen. Vägbanken vid Noreviken kan man paddla igenom och kommer då in i Rådanesjön.

Här fortsätter leden i Gruksviken till Rådanefors. Platsen erbjuder vacker bruksmiljö. Här anlade Ivar Koch 1732 ett bruk för ämnesjärnsmide. Denna verksamhet upphörde 1874. Bygden är känd för betydande kvartsbrytning, vilken drevs av Forshammars Bergverk.

En vandring upp på Hökberget, c:a 1 km NV Noreviken bjuder på ett "Sverige i miniatyr". Omgivningarna har en rik flora med flera arter, vanliga för sydliga breddgrader.

Långhalmen
För att komma upp i sjön Långhalmen får du bära kanoten c:a 100 meter, över vägbanken och förbi dammluckan. Västra sidan är lättgången. Den möda det kostar dig att komma upp i Långhalmen får du här verkligen utbyte av, då du glider fram på dess smala tysta vatten.

Naturen är omväxlande och du finner flera vackra uddar, som lockar till strandhugg. Den rekommenderade lägerplatsen på östra sidan är vacker och har utrymme för många tält. I södra änden av sjön finner man en vacker rastplats på den lilla ön till höger i viken. Här finns plats för många tält.

Sträckan som du nu har paddlat är c:a 40 km lång och här är Flottarleden slut. Alternativt kan man här själv ordna hämtning eller välja samma vattenväg tillbaka. Transport kan även beställas på Kanotcentralen.

Tidsåtgången för en kanotfärd på hela Flottarleden rekommenderas till 5-7 dagar, då med återfärd på samma vatten till Kaserna. 

 

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-05

Kontakt
Lars-Åke Winblad
0524-181 76
070-575 78 47
Munkedalälven naturreservatet Strömmarna. Foto JanOlof Karlsson

Munkedalälven naturreservatet Strömmarna. Foto JanOlof Karlsson

Vattendomsmärke i berg Vågsäter, Viksjön. Foto Rune Andersson

Vattendomsmärke

Kanoting i Flottarleden Foto Magnus Lindskog

Kanoting i Flottarleden Foto Magnus Lindskog

Nya hängbron vid Strömmarna där Bohusleden går Foto JanOlof Karlsson

Nya hängbron vid Strömmarna där Bohusleden går Foto JanOlof Karlsson

Vindskydd Vågsäter, Viksjön. Foto Rune Andersson

Vindskydd Viksjön

Flottarleden. Foto Rune Andersson

Valboån, en del av flottarleden

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-05 | Om webbplatsen