Startsida

Toppturer/utsiktspunkter

Bottneberget

På Bottneberget i Bärfendal går två leder med gemensam början och slut. Den ena, orange slinga, är 3 km lång, den andra orange/blå är 4 km. Lederna börjar och slutar vid Bärfendals Hembygdsgård.

Flaggberget

Flaggberget på Torreby, där finns en led som är 2,5 kilometer lång och ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan.
Leden börjar vid golfbanans parkering, går österut och svänger upp norrut i skogen i höjd med corp de logi. Den slutar vid parkeringen.

Hällebo

På östra sidan om Södra Bullaresjön finns denna vackra utsikt över sjön. Endast 300 meter skogsstig och väl utmärkt parkering. På toppen finns bänk och bord.

Sundserödsberget

Utsikt, från väster, över Kärnsjöns södra del. Skogsstig, 500 meter, med några meters brantare berghäll på slutet. På en liten avstickare söder ut från stigen kommer man fram till en torplämning, Hällan, Stubberöd.

Toppberget (Hotellberget)

Hotellberget i Dingle ligger i östra delen av samhället med utsikt från sydost till nordväst.
Leden börjar vid idrottsplatsen.

Träbeneberget

Leden över Träbeneberget på Torreby är 7 km lång, börjar vid golfbanans parkering och går västerut mot Färlevfjorden och avslutas sedan vid parkeringen.

Sidansvar: Lars-Åke Winblad
Senast uppdaterad 2016-04-05

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-05 | Om webbplatsen