Startsida

Vandringsleder

Bohusleden               

Bohusleden sträcker sig från Hallandsgränsen till Strömstad. På en sträcka av 70 km passerar den Munkedals kommun i nord-sydlig riktning genom historiskt spännande, tidigare gränstrakter mellan Sverige och Norge. Den passerar åtta vindskydd och och två övernattningsstugor, vatten, ren vildmark  och kulturbygder. Ytterligare stugor finns att hyra i anslutning till leden.
Läs mer om Bohusledenlänk till annan webbplats genom Munkedals kommun.

Bottneberget

På Bottneberget i Bärfendal går två leder med gemensam början och slut. Den ena, orange slinga, är 3 km lång, den andra orange/blå är 4 km. Lederna börjar och slutar vid Bärfendals Hembygdsgård.

Flaggberget

Flaggberget på Torreby, där finns en led som är 2,5 kilometer lång och ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan.
Leden börjar vid golfbanans parkering, går österut och svänger upp norrut i skogen i höjd med corp de logi. Den slutar vid parkeringen.

Hedums vatten

Hedums vatten i Bottna, en 2,3 km lång slinga.

Hällebo

På östra sidan av Södra Bullarsjön, är en skogsstig, väl utmärkt, c:a 300 meter lång. Höjden ligger på 135 meter över havet och sjön på 44 meter .
På toppen finns bänk och bord.
Parkering finns, väl skyltad.

Kvarnleden

På östra delen av Kynnefjäll ligger Kvarnleden 2,5 km lång. Leden går till större delen på skogsstig, som är relativt brant, längs bäcken från Stamsjön och delvis på vägen mot Västra Fjället.
Leden börjar och slutar på samma ställe.

Maltes Stig

Vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger stigen som är cirka 4,5 km lång. Utgångspunkt och parkering är vid Saltkällan och stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen är barnvagns- och rullstolsvänlig.

Kasebo, Kynnefjäll

Flertal leder utgår från Kasebo på Kynnefjäll. Informationstavla på plats. Några leder ansluter till Bohusleden.

Näsesjön

Leden, som ligger i Valbo Ryr, går runt Näsesjön, är flack, c:a 1,6 km lång och går i huvudsak på skogsbilväg med några hundra meter på ett hygge.
Leden går förbi resterna av soldattorpet 249 Näset.

Sunserödsberget

Utmed Bohusleden, mellan Harska och Svarteborg vid Kärnsjöns västra sida, finns denna avstickare till utsiktpunkten på Sunserödsberget. Skogsstig, 500 meter, med några meters brantare berghäll på slutet. Med en liten avstickare söder ut från stigen kommer man fram till en torplämning, Hällan, Stubberöd. Där kan man fortfarande finna kulturväxter från den tid torpet var bebott.

Toppberget (Hotellberget)

I Dingle med utsikt över Dingleslätten ligger Toppberget (Hotellberget). Leden är relativt lätt att gå, 450 meter lång och en stigning på c:a 40 meter från utgångspunkten vid vägen.
Höjden ligger på 117 meter över havet.

Träbeneberget

Leden över Träbeneberget vid Torreby är 7 km lång, börjar vid golfbanans parkering och går västerut mot Färlevfjorden.

Sidansvar: Lars-Åke Winblad
Senast uppdaterad 2016-04-05

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-05 | Om webbplatsen