Startsida

Kvarnleden

Beskrivning

Kvarnleden ligger på Kynnefjäll, strax väster om Örekilsälven vid Lilla Röd, i Krokstad socken. Leden är 2,5 km lång och följer, på en skogsstig med kraftig stigning, den bäck som avvattnar Stämsjön.

På en skyltad avstickare från leden kommer man fram till sjön. En tur på 300 meter som är värd besväret.

Parkering kan ske vid den generösa trevägskorsningen mot Västra Fjället.

Leden börjar och slutar på samma ställe.

Leden sköts av Friluftsfrämjandet i Sörbygden.

Vägbeskrivning

WGS 84      N 6509970,  E 1263227
RT90          N 58° 38,845', E 11° 43,540'

Kvarnlämningar

Längs leden som är 2,5 kilometer kan man se lämningarna efter ett flertal kvarnar. Kvarnlämningarna är belägna längs med bäcken från Stämsjön.

På en karta från 1840-talet går det att utläsa att det då låg sju kvarnar på rad i bäcken. Tillstånd för att uppföra den sista kvarnen söktes år 1840 av ett antal bönder som gick samman för att bygga den samma. Idag kan vi se ett flertal kvarnstenar i bäcken som minner om den aktivitet som en gång rådde här.

Intressant är att man även kan se två halvfärdiga kvarnstenar i anslutning till bäcken.

Små kvarnar

De kvarnar som påträffas i skogsmark är oftast rester efter ganska små anläggningar och användes främst för husbehov. De drevs med vattenkraft och användes främst för att mala säd. De äldsta kvarnarna uppfördes under medeltiden men vanligtvis är de kvarnar vi träffar på i skogarna från 1800 och 1900-talen.

Olika typer

De olika typer av kvarnar som förr användes är skvaltkvarnar, hjulkvarnar och turbinkvarnar. Den vanligaste typen är skvaltkvarnen som dock kom att ersättas av hjulkvarnarna under den senare delen av 1800-talet.

Soldattorp

Längs med leden passerar man även lämningar efter soldattorpet Dammen. Den siste torparen här var Anders Edvin Blom som bodde här mellan åren 1910-28. Han lär ha varit trumslagare på Bohusläns regemente. Torpet är skyltat av Hede fornminnes- och hembygdsförening. Man finner här lämningar av både hus och kulturväxter.

Sidansvar: JanOlof Karlsson
Senast uppdaterad 2016-04-05

En av flera kvarnstenar utefter leden. Foto Rune Andersson

Ett kvarnstensämne

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-05 | Om webbplatsen